Voluntarul anului

Date de contact

Descrierea cantitativă a activității de voluntariat desfășurate

Descrierea calitativă a activității de voluntariat desfășurate

Descrieți proiectele în care ați fost implicat, care au fost obiectivele acestor proiecte, modalitatea concretă de implicare în aceste proiecte (sarcini etc.), precum și rezultatele concrete obținute cu obiectivele propuse

Din partea coordonatorului, managerului de voluntariat al activității în care ați fost implicat sau din partea profesorului diriginte, în măsura în care acesta cunoaște activitățile întreprinse de dumneavoastra în calitate de voluntar. Vă rugăm să menționați numele și funcția persoanei care acorda recomandarea. Recomandarea trebuie să fie semnata și ștampilată, de către ONG-ul/ centrul de tineret/ instituția unde v-ați desfășurat activitatea de voluntar sau doar semnată de către profesorul diriginte.

Vă rugăm atașați o poză de profil și 2 fotografii din cadrul activităților de voluntariat în format .jpg. Fotografiile atașate fac parte integrantă din nominalizare și, în absența lor, nominalizarea va fi considerată incompletă și nu va fi luată în considerare

De exemplu link-uri către materiale online despre proiectele de voluntariat la care ați luat parte, către blogul personal etc.: